Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2015

foreveryoungxxx
foreveryoungxxx
4884 5b15
Reposted fromdailylife dailylife viain2you in2you

December 03 2013

0872 5d29

stillimperfect:

organnic:

chuck and blair are judging you

chuck and blair don’t like you

Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viain2you in2you
foreveryoungxxx
7272 5c73
7219 14ee
Reposted fromCoffiel Coffiel viain2you in2you
foreveryoungxxx
9912 a283
Reposted fromkarmacoma karmacoma viain2you in2you

October 13 2013

foreveryoungxxx
9258 612b
Reposted fromcpunynadworcach cpunynadworcach
foreveryoungxxx
Play fullscreen
Reposted fromladygrey ladygrey
7615 f35b
Reposted frommrautyna mrautyna viain2you in2you
0872 5d29

stillimperfect:

organnic:

chuck and blair are judging you

chuck and blair don’t like you

Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viain2you in2you
0963 59ba
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viain2you in2you

October 07 2013

foreveryoungxxx
0943 e601
Reposted fromemeraldnight emeraldnight
foreveryoungxxx
1526 335c
Reposted fromOhmygosh Ohmygosh
foreveryoungxxx
1527 644a
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove
1833 7d7f

wow bitch, srsly?

Reposted fromRecklessKid RecklessKid
foreveryoungxxx
Reposted fromToshi Toshi viain2you in2you
foreveryoungxxx
Ktoś dawno temu dał mi dobrą radę: zapamiętuj najlepsze chwile, delektuj się nimi jak świeżymi poziomkami, obracaj je w myślach i w duszy najdłużej, jak można, zapisuj je i opowiadaj. Kolekcjonuj je w pamięci, nawlekaj jak korale, tworząc z nich naszyjnik drogocennych talizmanów. Składaj wielkie szczęście ze swoich małych szczęść. Zatrzymaj się czasem i spróbuj przez chwilę nie mieć do siebie żadnych pretensji, nie nienawidzić innych. Zacznij wyliczać rzeczy, za które możesz być wdzięczna. W każdej wolej chwili - gdy zasypiasz, odpoczywasz, rozmyślasz, budzisz się - powtarzaj ten rytuał. Potraktuj go jak ćwiczenie gimnastyczne swojej duszy. Jak codzienny aerobik dla zdrowia psychicznego
Reposted fromnicotine nicotine viain2you in2you
foreveryoungxxx
7615 f35b
Reposted frommrautyna mrautyna viain2you in2you

September 26 2013

foreveryoungxxx
9011 bcc0
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl